Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu na następujących nośnikach danych:

  - Pamięć masowa USB  
  - Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufania. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF;
 • XLS, CSV;
 • TXT;
 • GIF, TIF, BMP, JPG;
 • PDF;
 • Format skompresowany - ZIP.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres: /pup_boleslawiec/SkrytkaESP

Wytworzył:
Mariusz Rogala
Udostępnił:
Mariusz Rogala
(2008-04-30 22:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Rogala
(2018-02-13 13:40:43)