1. Rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

2. Rejestr wystawianych zaświadczeń

3. Rejestr zgłaszanych ofert pracy

4. Rejestry zawieranych umów (prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, staże, zamówienia publiczne)

5. Rejestry organizowanych szkoleń i osób kierowanych na szkolenia

6. Rejestr korespondencji

7. Rejestr odwołań od decyzji administracyjnych

Wytworzył:
Elżbieta Tokarczuk
Udostępnił:
Elżbieta Tokarczuk
(2004-09-08 12:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Rogala
(2017-12-18 08:50:08)