KE - kolejność załatwiania spraw

KE Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad 3 miesiące temu.
Wykaz spraw załatwianych w urzedzie
nr
pisma
data
wpływu
planowany
termin
załatwienia
stan
pisma
faktyczny
termin
załatwienia
1798/P20 2020-03-13 2020-04-13 w trakcie  
1668/P/20 2020-03-09 2020-04-09 w trakcie  
1515/P/20 2020-03-04 2020-04-06 w trakcie  
1296/P20 2020-02-28 2020-03-30 w trakcie  
773/P20 2020-02-14 2020-03-16 w trakcie  
736/P/20 2020-02-13 2020-03-13 w trakcie