☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dział Organizacyjny

 Dział Organizacyjny realizuje zadania:

1)        uczestniczenie w opracowaniu projektów: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych oraz innych wewnętrznych aktów prawnych,

2)        prowadzenie spraw  kadrowych i szkoleniowych pracowników,

3)        opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,

4)        organizowanie praktyk uczniów, studentów oraz staży w PUP,

5)        prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

6)        obsługa kancelaryjna PUP,

7)        administrowanie wyposażeniem i środkami trwałymi PUP

8)        zapewnienie ochrony majątku PUP,

9)        prowadzenie obsługi Powiatowej Rady Zatrudnienia,

10)    wykonywanie zadania z zakresu bhp, p.poż. oraz obrony cywilnej,

11)    prowadzenie archiwum zakładowego PUP,

12)    obsługiwane narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,

13)    realizacja  zamówień publicznych dotyczących wykonywania zadań działu,

14)    opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej z rynku pracy,

15)    przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

16)    sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań PUP,

17)    opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie polityki bezpieczeństwa informacji,

18)    informatyczne:

a)         zabezpieczenie sprawności technicznej sieci komputerowej,

b)         nadzór nad rozwojem oraz eksploatacją oprogramowania i systemów informatycznych,

c)         administrowanie siecią komputerową i bazą danych,

d)         archiwizacja i zabezpieczenie przetwarzanych informacji w bazie danych,

e)         organizacja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym,

f)           terminowe wdrażanie informacji przekazywanych do programów oraz terminowe aktualizowanie systemu,

g)         właściwe gospodarowanie zasobami sprzętu komputerowego,

h)         racjonalna gospodarka środkami trwałymi i materiałami stanowiącymi elementy składowe systemu informatycznego,

i)           odpowiedzialność i nadzór nad legalnością oprogramowania zastosowanego w PUP,

j)           prowadzenie  Biuletynu Informacji Publicznej,

k)         obsługa poczty elektronicznej.


 
 
liczba odwiedzin: 2896826

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X